Diensten

  • Opstellen van randvoorwaarden t.b.v. nieuwbouw, renovatie, automatisering, mechanisering van kunstwerken;
  • Opstellen van bestekken t.b.v. nieuwbouw, renovatie, inspectie, onderhoud en conservering;
  • Ontwerpen, berekenen, tekenen t.b.v. nieuwbouw, elektrische en mechanische renovatie van kunstwerken;
  • Opstellen van onderhouds- en bedieningsvoorschriften;
  • Uitvoeren van inspecties en opstellen inspectierapporten;
  • Voorbereiden en assistentie verlenen bij aanbestedingstrajecten;
  • Directievoering en toezicht.